MPB shpall konkurs për pranimin e 600 policëve

Ministria e Brendshme shpalli sot konkurs publik për pranimin e 600 zyrtarëve policor, në përputhje me nevojat e saj organizative, si dhe në përputhje me dispozitat e ligjeve për punët e brendshme dhe policinë, dhe aktet nënligjore.

Advertisement

100 pjestarë kërkohen për pozitën e zyrtarit policor në Sektorin për Punë të Brendshme Shkup, 50 në sektorët e punëve të brendshme në Strumicë, Ohër, Manastir dhe Kumanovë dhe 30 në sektorët e punëve të brendshme në Tetovë, Veles dhe Shtip. Në Qendrën Rajonale për Çështjet e Kufirit në Veri – 50 pjestarë, 30 pjestarë në qendrat rajonale të kufirit Perëndim dhe Jug, në Qendrën Rajonale për Çështje Kufitare Lindje – 20 pjestarë. Në Departamentin për mbrojtjen e personave dhe objekteve të caktuara – 30 pjestarë, në Njësinë e Vendosjes së Shpejtë – 30 pjestarë dhe në Njësinë e Detyrave të Veçanta – 20 pjestarë.

Pas procedurës së përzgjedhjes, kandidatët e përzgjedhur për zyrtarë policor nënshkruajnë një kontratë për trajnimin bazë për zyrtar policor për një periudhë prej një viti, e cila do të zhvillohet në Qendrën e Trajnimit në Ministrinë e Brendshme dhe iu referohet për 10 përqind më shumë se numri i kandidatëve për zyrtar policor sesa numri i vendeve të lira të punës për të cilat është shpallur kjo shpallje, pra gjithsej 660 kandidatë do të dërgohen në Qendrën e Trajnimit, thuhet në njoftimin nga Ministria e Brendshme.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *