Numri i shqiptarëve në Shkup, Tetovë e Gostivar nga statistikat e vitit 1908 (Dokument)

Kjo statistikë që shihni më poshtë, e botuar nga media kosovare nuk është e konfirmuar, por mendohet se është realizuar bazuar në një dokument të hartuar nga pushteti i kohës – Perandoria Osmane.

Advertisement

Sipas saj, në Shkup para një shekulli kanë jetuar 50.258 shqiptarë, 9264 serb dhe 29080 bullgarë.

Tetova ka pasur 52076 banorë shqiptarë, ndërsa Gostivari 23197 shqiptarë. Po ashtu, edhe në këto të dhëna përdoret termi bullgarë për banorë sllavë.

Tuzi ka qenë qytet me 100 për qind banorë shqiptarë. E njëjta vlen edhe për Kaçanikun. Prishtina kishte 60968 shqiptarë e 11093 serbë. Peja kishte 50440 shqiptarë e 13303 serbë.

Prizreni kishte 64569 shqiptarë, 17219 serbë e asnjë turk. Ndërsa, Gjakova kishte 70963 shqiptarë e 687 serbë.

Në tabelë mund të gjeni edhe të dhënat për qytetet tjera të Vilajetit të Kosovës, përfshirë numrin e banorëve sipas kombësisë dhe përqindjen. Në të gjitha qytetet shqiptarët përbënin shumicën.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *