Ajri i ndotur e vështirëson situatën me Kovid-19

Qytetarët vazhdimisht thithin ajër të ndotur dhe të rralla janë ditët kur grimcat PM10 janë brenda kufijve të lejuar.

Advertisement

Periudha e dimrit është veçanërisht alarmante, thonë ekologjistët. Ne të gjithë duhet të jemi të vetëdijshëm për këtë madje me vëmendje edhe më të madhe kur kjo ndotje ndodh gjatë një pandemie dhe institucionet kompetente duhet ta udhëheqin atë proces, tha Georgievska.

Për momentin, nuk mund të flasim vetëm për një ndotës, vetëm për industri ose vetëm për amvisëri, në vlera kaq të mëdha duhet të veprohet paralelisht me të gjitha burimet e ndotjes, tha Georgievska.

Ndërkohë, një numër studimesh përkatëse shkencore flasin për një lidhje midis Covid 19 dhe ajrit të ndotur sepse ato janë respiratore dhe të përqendruara kah sistemi pulmonar.

Advertisement

Leave a Reply