Maqedoni, Në pritje të pakos së pestë të masave ekonomike

Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë kërkon që pakoja e pestë e masave ekonomike të miratohet në janar, në mënyrë që të sigurohet parashikueshmëri dhe siguri, e cila është veçanërisht e rëndësishme për planifikimin e aktiviteteve të subjekteve ekonomike për periudhën e ardhshme.

Advertisement

Masat ekonomike për të mbështetur ekonominë dhe për të zvogëluar pasojat e dëmshme të krizës, duhet të jenë të vazhdueshme sepse vetëm atëherë mund të ruhet aktiviteti ekonomik i sa më shumë personave juridikë dhe të shmangen humbjet e vendeve të punës. Ndërprerja në ofrimin e mbështetjes mund të çojë në uljen e efekteve të arritura dhe ngadalësimin e daljes nga kriza. Zbatimi i joadekuat ose përfundimi i parakohshëm i masave ekonomike, mund të shkaktojë efekte serioze negative në ballafaqim me krizën, tejkalimi i të cilave në atë rast do të kërkojë më shumë kohë dhe më shumë burime.

Subjektet afariste në vend, veçanërisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, janë ende në një situatë jashtëzakonisht të vështirë, disa janë ende me kufizime në kryerjen e aktivitetit, por edhe ata që mund të punojnë përballen me konsum të reduktuar, me anulim të porosive dhe plasmanit.

Zgjatja e ndihmës financiare për pagat, ndihma financiare e pakthyeshme si dhe kreditë pa interes, janë masat prioritare që sektori real pret të vazhdojnë dhe të zgjasin të paktën deri në prill.

Në sondazhin e kryer nga Lidhja e Dhomave të Tregtisë të Maqedonisë, subjektet afariste kërkojnë që pakoja e pestë e masave ekonomike të përfshijë masa për ruajtjen e likuiditetit, masa për lehtësimin e taksave dhe shtyrjen e detyrimeve tatimore, si dhe subvencione për mbajtjen e punonjësve. Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë do t’i paraqesë Qeverisë propozimet e paraqitura nga kompanitë për pakon e pestë të masave ekonomike.

Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë kërkon që pakoja e pestë e masave ekonomike të miratohet në janar, në mënyrë që të sigurohet parashikueshmëri dhe siguri, e cila është veçanërisht e rëndësishme për planifikimin e aktiviteteve të subjekteve ekonomike për periudhën e ardhshme. Kjo është e rëndësishme në mënyrë që të mos ketë ndërprerje të operatorëve ekonomikë të cilët nuk kanë ose kanë ulur ndjeshëm të ardhura për shkak të masave kufizuese.

Por njëkohësisht është e dmosdoshme  të përmirësohet dinamika e zbatimit të masave nga pakoja e katërt, sepse disa prej tyre, si ajo për garancinë e kredisë shtetërore, nuk janë zbatuar ende.

Gjithashtu e nevojshme të intensifikohen aktivitetet në lidhje me zbatimin e heqjes së detyrimeve  parafiskale, të cilat janë një barrë shtesë në mes të krizës.

I ftuar në 24 Analiza, Menders Kuci, një biznesmen dhe sipërmarrës, vuri në dukje se kompanitë e vogla informale duhet të jenë pjesë e kësaj pakete të pestë të masave, dhe se ato janë një lidhje e rëndësishme në uljen e ekonomisë gri  si dhe mbushjen e buxhetit për të qëllime të tilla, siç është pandemia në këtë moment.

“Ne nuk duhet ti shohim zi të gjitha masat që janë marrë deri më tani. Por, duke u nisur nga synimi dhe  dhe qëllimi përfundimtar i masave të mëparshme, mund të vlerësoj se ato ishin planifikuar paraprakisht dhe të realizuara mirë. Por një gjë nuk duhet ta harrojmë, këtu është beteja me ekonominë gri . Ne u desh t’u japim dorën kompanive joformale , ne patëm një shansë dhe e kemi akoma, dhe duhet ta shfrytëzojmë atë.”

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *