Detaje nga aksioni policor kundrejt grupit që kanë lëshuar leje vozitjeje për para

Foto ilustrim

Departamenti për Kontroll të Brendshëm, Hetime Penale dhe Standarde Profesionale në Ministrinë e Brendshme deri te Prokuroria Themelore Publike ngriti kallëzime penale kundër 36 personave në Shkup, tetë prej të cilëve janë të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, për shkak të dyshimit të se kishin kryer veprat penale “abuzim i pozitës dhe autoritetit zyrtar” sipas Nenit 353, “punë e paskrupullt në shërbim” Nen. 353 dhe “falsifikimi i dokumentit zyrtar” dhe sipas Nen. 361 të Kodit Penal, si dhe kundër 28 shtetasve nën dyshimin e nxitjes për të kryer krimet e deklaruara.

Zyrtarët e raportuar të punësuar në Departamentin për Çështje Administrative Shkup, duke përdorur pozicionin e tyre zyrtar dhe autoritetin e 28 shtetasve, në kundërshtim me rregulloret ligjore, pa kaluar testin e drejtimit të automjetit dhe pa dokumentacion e nevojshëm, kanë kryer krijim elektronik të dokumentacionit duke futur të dhëna të rreme, të njejtën e kanë lëshuar në përdorim, pas së cilës atyre u janë dhënë leje për drejtimin e automjeteve motorike.
Me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake, janë kryer kontrolle në ambientet zyrtare të Departamentit të Çështjeve Administrative në shtëpinë e njërit prej të dyshuarve, i cili u privua nga liria dhe u mbajt në stacion policior, nga ku do të sillet para gjyqtarit kompetent të Gjykatës Themelore Penale. Provat materiale të siguruara do t’i dorëzohen prokurorit publik për procedura të mëtejshme. Zyrtarët e dyshuar janë pezulluar nga punët e tyre dhe kundër tyre do të fillohet procedimi disiplinor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *