Puntori i sportit emërohet Drejtor i Qendres së Kulturës në Tetovë

Pas Strumicës, edhe Tetova bëhet me puntor sporti si drejtor të Qendrës së Kulturës. Ky është rasti i dytë në periudhën e fundit ku puntor sportiv të emërohet për drejtor të ndonjë institucioni kulturor. Aktorët e Teatrit të Strumicës, të pakënaqur nga emërimi i Vasil Bubevit për drejtor të Qendrës së Kulturës “Anton Panov” në Strumicë, i cili më herët ka punuar si profesor i edukatës fizike në Shkollën Fillore “Goce Dellçev” në Vasilevë. Atje aktorët kërkojnë nga ministresha e kulturës që të anulojë konkursin pasi që të refuzuar kanë qenë magjistra të menaxhmentit të kulturës dhe aktrimit me nga 30 vjet përvojë pune.

Advertisement

Arlind Huseini është emëruar drejtor i ri i institucionit kombëtar Qendra e Kulturës “Ilo Anteski -Smok” në Tetovë.

Huseini, i lindur në vitin 1977, vjen nga pozita e punës shef i kabinetit të sekretarit shtetëror pranë Ministrisë së Kulturës ku ka punuar gjatë tetë viteve të kaluara. Njëherësh për publikun e Tetovës është i njohur si punonjës sporti.

“Kahja ime e punës në Qendër si udhëheqës është që të shkojnë punët kah më e mira. Para së gjithash duke pasur parasysh se ne si Qendër jemi subjekt përgjegjës për procesin e ndërtimit të objektit të ri afër tonit ku duhet të vendosen institucionet kombëtare, Teatri i Tetovës dhe biblioteka e qytetit “Koço Racin”, deklaroi Arlind Huseini.

Objekti i ri për teatrin dhe bibliotekën është menjëherë afër Qendrës së Kulturës, ndërsa filloi që të ndërtohet në vitin 2014. Punët ndërtimore kanë përfunduar dhe vijon faza e dytë. Huseini do të jetë përgjegjës edhe për buxhet më të madh sipas të cilit duhet të rregullohet objekti.

“Pritet në Qeveri të kalojë procedura për fazën e dytë gjegjësisht pajisja e brendisë së objektit. Ky projekt i madh kombëtar planifikohet të përfundojë për 3 ose 4 vjet. Faza e parë ka kushtuar 16 milionë euro, përderisa për fazën e dytë janë paraparë 26 milionë euro”, theksoi Huseini.

Arlind Huseini është i njohur për angazhimin e tij në karate. Ai është themelues dhe trajner i klubit të karatesë “Fati” – në Tetovë që nga viti 2001, me të cilin është organizator i turneut ndërkombëtar “Tetova Open”.
Njëherësh është selektor i reprezentacionit të karatesë për juniorë më të moshuar prej 18 deri 21 vjet. Ka diplomuar në Fakultetin e Kulturës Fizike, ndërsa ka përfunduar studime pasunivesritare për menaxhment sportiv. Ushtruesi i deritanishëm i detyrës, Artan Arsllani kthehet në pozitën e drejtorit artistik. 

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *