Maqedoni, bankat i “rrjepën” qytetarët me provizione të ndryshme

Nga shtatori i këtij viti, Banka Popullore do t’i publikojë çmimet për shërbimet më të përdorura të pagesave në të gjitha bankat në mënyrë që qytetarët t’i krahasojnë ato dhe të vendosin se cila është më fitimprurëse për ta. Ndër këto shërbime janë mirëmbajtja e llogarisë, bankimi elektronik, pagesa e faturave, flukset hyrëse nga jashtë, lëshimi i kartelave, rend i përhershëm, tërheqja e parave të gatshme dhe mbitërheqja. Në fund të vitit, bankat do të duhet t’u japin klientëve të tyre një raport se sa para i kanë ngarkuar për tarifat gjatë vitit.

Ligji ofron gjithashtu mundësinë e hapjes së një llogarie pagese me funksione bazë. Qytetarët do të kenë të drejtë të kenë vetëm një llogari të tillë dhe nuk do të mund të kalojnë në minus me të. Komisionet dhe tarifat për këtë llogari do të jenë shumë më të vogla, ndërsa për rastet sociale nuk do të paguhen fare. Kjo llogari do t’iu kryente ppunë pensionistëve, studentëve që marrin bursa ose përfituesit e ndihmës sociale.

A mund të kufizohen ligjërisht provizionet?
Partia opozitare e Majta akuzoi për fajde bankare. Duke iu përgjigjur një pyetjeje parlamentare, kryeministri Dimitar Kovaçevski tha në fund të qershorit 2022 se është legjitime të pyetet se sa nga fitimi i bankave vjen nga kamata dhe sa nga provizionet.

“Duke respektuar standardin e vendosur për të mos komentuar politikën monetare, do t’u bëj thirrje deputetëve, pa përjashtim, përfshirë edhe nga LSDM-ja, ku edhe unë jam anëtar, ta rishikojnë Ligjin për bankat në këtë pjesë dhe përmes dëgjimit publik, këtu në Kuvend, së bashku me ju, të konstatojmë nëse mund të ndërhyhet në lidhje me shumën e shumës absolute në fitimin e përgjithshëm të bankave që vjen nga të ardhurat jokamatore”, tha Kovaçevski më 29 qershor 2022.

Duke qenë se kanë kaluar gati 9 muaj nga ajo kohë, REL pyeti qeverinë nëse po shqyrtojnë ndryshime legjislative për kufizimin e provizioneve bankare, por nuk kanëmarrë përgjigje deri në publikimin e këtij teksti.

E pyetën Shoqatën e Bankave të Maqedonisë nëse ka hapësirë ​​për uljen e provizioneve bankare, por as nga atje nuk morën përgjigje.

Në Maqedoni ka 13 banka – 5 si të mëdha, 3 të mesme dhe 5 të vogla. Rreth 80 për qind e të ardhurave nga komisionet dhe tarifat përfundonin te pesë bankat më të mëdha dhe 20 për qind e mbetur ndahet nga të tjerat. Pesë bankat më të mëdha realizojnë 90 për qind të të gjitha fitimeve të bankave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *