Ja çfarë ndodhë natën e parë të Ramazanit

Ja çfarë ndodhë natën e parë të Ramazanit

Advertisement

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë:

“Kur të jetë nata e parë e Ramazanit burgosen shejtanët dhe xhinët, mbyllen dyert e zjarrit dhe nuk hapet asnjëra prej tyre dhe hapen dyert e Xhenetit dhe nuk mbyllet asnjëra prej tyre dhe thërret një thirrës:

“O kërkues i së mirës, përgatitu!

O kërkues i së keqes, ndalohu prej saj, sepse me të vërtet, Allahu shpëton nga zjarri; e kjo në çdo natë të këtij muaji.”

Advertisement

Leave a Reply