Dogana shpall konkurs për punësimin e 119 personave

Drejtoria e Doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut kërkon 119 të punësuar për kohë të caktuar në më shumë pozicione për shkak vëllimit të shumtë të punës.

Advertisement

Nga Këshilltar për marrëdhënie me publikun, operator për korrespodencën dhe punët teknike dhe administrative në kabinetin e drejtorit, e gjer tek inspektor për hetime financiare, doganier dhe mbledhës për doganierët në Gjevgjeli, Manastir, Kumanovë.

Rrogat janë prej 17.843 denarë deri në 37.538 qëndron në Shpalljen Publike të Drejtorisë së Doganave.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *